Technická němčina se zaměřením na oblast lepení

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se při své práci setkávají s technickými výrazy v německém jazyce. Je vhodný zejména pro pracovníky výroby, konstruktéry, techniky, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, vedoucí nákupu či projektové inženýry. Kurz je určen i pro pracovníky technické administrativy.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 6,664 48 Moravany, Česká republika

Termín kurzu: Na vyžádání

Cena: 

Cena je stanovena dle konkrétní obsahové náplně kurzu a časové náročnosti kurzu. V případě zájmu si prosím vyžádejte cenovou nabídku.

Obsahová náplň kurzu:

Obsahová náplň kurzu vychází ze specifických potřeb zákazníka. Na základě domluvy můžeme připravit kurz na míru. Nabízíme např. tyto tematické okruhy:

Terminologie a základní technické pojmy (zejména v oblasti lepení)

Práce s technickou dokumentací

Názvosloví technických pracovních pozic a aktivit

Praktické ukázky písemného projevu

Simulace řešení konkrétních technických problémů, atd.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz