4. ROČNÍK: LEPICÍ DNY CLB

Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum odborných příspěvků ze světa technologií spojování v dopravním, kolejovém či jiném průmyslu.

Otevírá prostor pro setkání s absolventy našich kurzů EWF a odborných školení v příjemné atmosféře nových prostor Centra Lepení Brno. Jsou ideálním doplňkem pro naše kurzy EWF.

Doporučujeme akci absolventům kurzů EAE, EAS i EAB, ale i zájemcům o kvalifikaci v lepení. Vhodné i pro nákupčí, technology, výrobce lepidel, konstruktéry a širokou veřejnost.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Místo konání:

SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno,Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín: 

1. den 24. 08. 2022 (zahájení v 10:00 hod)

2. den 25. 08. 2022 (ukončení v 13:00 hod)

Obsahová náplň 3. ROČNÍKU LEPICÍCH DNŮ

Využití laserové shearografie pro kontrolu kvality lepených spojů

Sklo a lepení skla letem světem

3D v průmyslu

Jak nastavit BOZP na pracovišti lepení?

Technologie lepení v Bus Industry

Podmínky pro lepení dřeva s kovy a plasty

„Certifikované lepení u Českých drah, a.s.“- „Stabilní a mobilní pracoviště lepení OCÚ Střed“

Lepení nestrukturních součástí při stavbě strojů a zařízení

Nedestruktivní kontrola lepených spojů pomocí UT/BT

a další…..

Obsahová náplň 2. ROČNÍKU LEPICÍCH DNŮ 

Kontrola povrchové úpravy před lepením hliníkových sendvičových konstrukcí

PlasmaPlus – coating pro vyšší adhezi lepených spojů

Technologie lepení dřeva

Dělení a příprava vzorků lepených spojů pro mikroskopické vyhodnocení

Proč nám to nelepí?

Automatizace technologie lepení

Lepení skleněných fasád a zábradlí

Mechanické spojování a lepení

Lepení – požadavky ČD, a.s.

Lepení a kompozity v železničním modelářství

Obsahová náplň 1. ROČNÍKU LEPICÍCH DNŮ

Degradace a životnost plastů v souvislosti s lepením

Kompozitní materiály

Lepený spoj – významný prvek na kolejovém vozidle

Creepové chování materiálů

Procesní chyby personálu lepení

Lepení v dopravní technice

Strukturní lepené spoje s vysokou odolností proti nárazu – Powerflex/SmartCore

Kontaktní, rozpouštědlová lepidla v dopravních prostředcích

Vybrané 3M portfolio lepidel a pásek pro kompozitní materiály

Použití plazmy pro úpravu povrchů

Praktické ukázky lepidel, sdílení informací a zkušeností s výrobci lepidel atd.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz