3D tisk a technologie lepení

Seminář je určen pro pracovníky výroby, vedoucí výroby a pro personál, který je pověřen dozorem lepení ve výrobě či kvalitou výroby. Je vhodný i pro techniky, nákupčí a pracovníky v laboratoři.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší:

Ing. Ladislav Myšák, Industrial Technology Systems, s.r.o.

Leoš Kosina

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Termín: 18. 4. 2023 ( 8:30 – 15:00)

Základní cena: 6 600,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% množstevní slevu.

Registrace otevřena do 30. 3. 2023!

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň:

Úvod do 3D tisku

Používané technologie 3D tisku-výhody nevýhody

Konstrukční možnosti spojování velkých tiskových sestav, atd.

Lepení sestav získaných 3D tiskem

Lepitelnost jednotlivých filamentů

Chemická příprava lepení

Fyzikální příprava lepení

Prezentování výsledků zkoušek – přeplátovaný lepený spoj – tahovka

BOZP s 3D tiskem

Rizika při práci s 3D tiskem

Hygiena práce

Práce s chemikáliemi, atd.

Praktické ukázky v laboratoři

3D tisk-praktická ukázka

Praktická ukázka možností lepení 3D tiskových sestav

Možnosti zkoušení lepených spojů, simulace stárnutí…

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz