3D tisk a technologie lepení

Seminář je určen pro pracovníky výroby, vedoucí výroby a pro personál, který je pověřen dozorem lepení ve výrobě či kvalitou výroby. Je vhodný i pro techniky, nákupčí a pracovníky v laboratoři.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší:

Ing. Ladislav Myšák, Industrial Technology Systems, s.r.o.

Ing. Jakub Franke

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Termín: 25. 9. 2023 ( 8:30 – 15:00) 

Základní cena: 6 900,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% množstevní slevu.

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň:

Úvod do 3D tisku

Používané technologie 3D tisku-výhody nevýhody

Konstrukční možnosti spojování velkých tiskových sestav, atd.

Lepení sestav získaných 3D tiskem

Základy 3D tisku

Od 3D modelu po 3D výtisk

Konstrukce lepených spojů

„Design rules“ pro 3D tisk

Možnosti a omezení 3D tisku

3D tisk a lepení

Využití 3D tisku při lepení

Lepení 3D tištěných sestav

Přehled lepení 3D tištěných dílů

Alternativní způsoby spojování 3D tištěných dílů

Prezentace výsledků zkoušek

Vliv nastavení tisku na mechanické vlastnosti tištěného dílu

Tahové zkoušky lepených spojů 3D tištěných dílů

BOZP s 3D tiskem

Rizika při práci s 3D tiskem

Hygiena práce

Práce s chemikáliemi, atd.

Praktické ukázky v laboratoři

Praktická ukázka 3D tisku

Praktická ukázka možností lepení

Ukázka laboratoře včetně možností prováděných testů

 

Kontaktní osoba:

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz