BOZP na pracovištích lepení

Posluchači semináře se seznámí s legislativními požadavky, se zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Budeme se věnovat analýze nálezů z auditů procesu lepení.

Cílová skupina:

Seminář je určen především pro odpovědné dozory lepení a jejich zástupce, ale i pro ostatní zaměstnance zodpovědné za provoz pracovišť lepení.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání: SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany (u Brna), Česká republika

Přednáší: Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Termín: na vyžádání 

Obsahová náplň:

Pracoviště lepení

(Layout, Řízení rizik, Dokumentace na pracovišti, Ostatní vybavení pracoviště)

Zaměstnanci

(Školení zaměstnanců, OOPP)

Chemikálie

(Legislativa, Nakupování, Logistika a skladování)

Odpadové hospodářství

(Legislativa, Značení nádob)

Kontrolní činnost

Nálezy z auditů procesu lepení

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz