Destruktivní zkoušení lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři. Účastníci si sami vyzkouší mechanické zkušební stroje vč. programování zkoušky.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší:

Leoš Kosina

Ing. Tomáš Helan, LABTECH s.r.o.

Termín:  7. 9. 2023 (8:30 – 15 hod)

Základní cena6 500,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

V ceně semináře je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň:

Úvod do problematiky destruktivních zkoušek

Základní metody mechanického zkoušení

(zkouška tahem, odlupem, tlakem, štěpením apod.)

Stárnutí lepených spojů

Zkoušení tvrdosti lepidel

Charakteristika a vyhodnocení lomů lepených spojů

Posuzování a vyhodnocení výsledků zkoušek

Tvorba dokumentace zkoušení

Mechanické zkušební stroje a využití

Přípravky, nářadí a vzorky pro zkoušení

Praktické cvičení – destruktivní testy dle EN 1465, EN 1464 na trhacím stroji, vyhotovení protokolu

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz