Destruktivní a nedestrutivní zkoušení lepených spojů

Cílová skupina:

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři. Účastníci si sami vyzkouší infrakameru. Poznají zařízení NDT od společnosti Olympus Czech Group, s.r.o. a mechanické zkušební stroje vč. programování zkoušky.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Obsahová náplň:

Základní metody mechanického zkoušení

(zkouška tahem, odlupem, tlakem apod.)

Úvod do problematiky destruktivních a nedestruktivních zkoušek

Stárnutí lepených spojů

Analytické metody

Posuzování a vyhodnocení výsledků zkoušek

Tvorba dokumentace zkoušení

Mechanické zkušební stroje a využití

Ukázky optických zařízení pro NDT

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz