Hybridní spoje – kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování, lemování, šroubování a svařování s lepením. Hybridní spoje se využívají především tam, kde není možné klasické způsoby spojování plně využít. Příkladem je spojování stále oblíbenějších kompozitních materiálů např. v automobilovém či leteckém průmyslu.

Cílem semináře je zaměřit se konkrétně na využití hybridních spojů v praxi, seznámit účastníky s výhodami a nevýhodami hybridních spojů. Získají informace o využití lepidel při hybridním spojování a prohloubí si znalosti o tepelných procesech spojování.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší:  Ing. Ondřej Kysilka, EAE, SVV Praha, s.r.o.,  Ing. Jaroslav Kubíček

Termín: na vyžádání

Obsahová náplň:

Úvod do oblasti lepení (principy vytvrzování lepidel, rozdělení lepidel a příklady lepidel při hybridním spojování atd.)

Mechanické spoje (základy plastické operace, deformační zpevnění, procesy ohýbání)

Hybridní mechanické spoje v kombinaci s lepením (lemování, prorážecí nýty, klinčování, šrouby atd.)

Tepelné procesy spojování (základní principy laserového svařování, svařování elektrickým odporem, elektrickým obloukem a tavicí se elektrodou v návaznosti na lepení)

Výhody a nevýhody hybridního spojování

Příklady z praxe

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz