Konstrukce lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby či aplikační inženýry. Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami navrhování konstrukčních lepených spojů, s trendy a aplikačními technologiemi v oblasti kompozitních materiálů a konstrukčních dílů.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín: 25. 7. 2023  (8:30 – 14:30)

Přednáší: Ing. Ondřej Kysilka, SVV Praha s.r.o.,  Ing. Lukáš Jetenský, VÚKV a.s.

Základní cena: 6 800,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% množstevní slevu.

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň:

Základy a zásady konstrukce, konstrukční výkres a design lepených spojů, validace a zkoušení lepených spojů, destruktivní a nedestruktivní metody, základní výpočty a metody výpočtů lepených spojů, prokazování konstrukce, označení lepených spojů, praktické cvičení

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz