Lepení dřeva

Seminář je určen pro prováděcí firmy, řemeslníky, prodejce, stavebníky a širokou veřejnost. Školení doporučujeme absolventům kurzů lepení tj. EAB, EAS a EAE, kteří si mohou doplnit znalosti v lepení materiálu dřeva. Toto téma je v těchto kurzech řešeno okrajově.

Cílem semináře je seznámit posluchače s vlastnostmi a s různými typy dřeva, s vhodným výběrem lepidel při technologii lepení. Posluchači získají užitečné informace o specifických problémech při lepení tohoto materiálu. Výklad bude doplněn praktickými ukázkami lepených spojů.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Termín: 21. 9. 2021 (8:30 – 14:30 hod)            

Základní cena:  2 800,- Kč (+ 21% DPH)              prezenční forma 

V ceně je zahrnuto:

Studijní podklady a materiály, občerstvení

Obsahová náplň:

Stavba a složení dřeva

Vlastnosti dřeva a jejich vliv na lepení

Výběr lepidel, lepidla pro lepení dřeva

Specifika a praktické problémy při lepení dřeva

Životnost lepených spojů

Lepení dřeva s jinými materiály (např. sklo, plasty a kovy)

Lepení dřeva v interiéru a exteriéru

Řešení technologie lepení dřeva pro výrobce venkovního mobiliáře, výrobce oken a dveří, v stavebnictví atd.

Praktické ukázky lepených spojů

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719

Email: kysilkova@svv.cz