Norma EN 17460

V červenci 2022 byla vydána nová norma EN 17460:2022 určená pro lepení kolejových vozidel a jejich částí. Dne 1.1.2023 byla návazně na EN 17460 vydána norma ČSN EN 17460:2023, datum účinnosti je 1.2.2023. Norma je k dispozici ke stažení na webových stránkách ČSN online.

Certifikační orgán SVV Praha pro lepení je součástí Evropské komise pro lepení kolejových vozidel (ECARV). ECARV podporuje certifikační orgány ve všech otázkách vyplývajících z průběžného posuzování shody společností při uplatňování normy EN 17460:2022.

Certifikační orgán SVV Praha pro lepení se připravuje na rozšíření akreditace o tuto novou normu.