Povrchové úpravy materiálů před lepením

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zajištění kvality lepených spojů je odpovídající stav povrchů určených k lepení a jejich vhodná předúprava.

Cílem semináře je zaměřit se na základní vlastnosti různých povrchů a jejich možných upravách za účelem zvýšení účinnosti lepení.

Teoretická část je doplněna zkoušením a testováním lepených spojů v naší laboratoři.

Cílová skupina:

Seminář je určen pro pracovníky výroby, vedoucí výroby a pro personál, který je pověřen dozorem lepení ve výrobě či kvalitou výroby. Je vhodný i pro techniky, nákupčí a pracovníky v laboratoři.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany (u Brna), Česká republika

Přednáší: Marián Krivánek EAE, Leoš Kosina, EAE

Termín: 24. 2. 2022 (8:30 – 15:30 hod)

Základní cena:  5 300,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, materiál v praktické části, občerstvení

Obsahová náplň:

Proč příprava povrchu před lepením?

Vlastnosti povrchů materiálů tj. kovy, plasty, sklo, různé kompozity,..

Povrchové napětí

Metody úpravy povrchů (mechanická, chemická, fyzikální)

Praktická část v laboratoři

Testování lepených spojů tahovou zkouškou

Připravili jsme pro vás:

Fe barvené, pozinkované

Al barvený, eloxovaný

Sklo, PVC, PP, PE

Různé kompozity

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz