Doškolovací pravidelný kurz pro EAS (REFRESH EAS)

Pracovníci s kvalifikací EAS, vykonávající funkci dozoru lepení mají povinnost aktualizovat své znalosti jednou za dva roky v doškolovacím kurzu pro EAS absolventy.

Výstupní dokument:

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování pro účely doložení průběžného vzdělávání dozoru lepení, např. při dozorových auditech.

Absolvování dvoudenního aktualizačního kurzu nenahrazuje diplom EAS.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín konání:

5. 4. –  6. 4. 2022

Přednáší:

Marián Krivánek

Základní cena kurzu:

Cena dvoudenního doškolovacího kurzu činí 9 500 Kč (+ 21 % DPH)

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy si vyžádejte cenovou nabídku na: tylova@svv.cz

V ceně je zahrnuto:

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení.

Obsahová náplň kurzu:

Obsahem kurzu jsou stěžejní témata vzdělávání EAS dle směrnice EWF 516

Základní informace důležité z hlediska techniky lepení

Materiály a povrchy

Čištění a předúprava

Lepidla a jejich zpracování

Stav technických předpisů

Vytvoření pracoviště lepení

Provozní předpoklady

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz