Doškolovací pravidelný kurz pro EAS (REFRESH EAS)

Pracovníci s kvalifikací EAS, vykonávající funkci dozoru lepení mají povinnost aktualizovat své znalosti jednou za dva roky v doškolovacím kurzu pro EAS absolventy.

Výstupní dokument:

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování pro účely doložení průběžného vzdělávání dozoru lepení, např. při dozorových auditech.

Absolvování dvoudenního aktualizačního kurzu nenahrazuje diplom EAS.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín konání:

28. 2. – 1. 3. 2023

Přednáší:

Marián Krivánek

Základní cena kurzu:

Cena dvoudenního doškolovacího kurzu činí 9 800 Kč (+ 21 % DPH)

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% množstevní slevu.

V ceně je zahrnuto:

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení.

Obsahová náplň kurzu:

Základní informace důležité z hlediska techniky lepení

Materiály a povrchy

Čištění a povrchová úprava

Lepidla a jejich zpracování

Metody zkoušení lepených spojů a jejich volba

Stav technických předpisů

Provozní předpoklady

Dokumentace pro řízení procesu v oblasti lepení

Požadavky na prostory pro lepení

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz