Příprava firem na certifikaci podle normy DIN 6701 a DIN 2304-1 vč. EN úprav a informací

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé Evropě i mimo ni. Seminář je primárně určen pracovníkům dozoru lepení u firem, které se připravují na certifikaci dle této normy nebo na dozorový audit. Informace ze semináře jsou užitečné pro řídící pracovníky v podniku, ve výrobě, v oddělení kvality a konstrukce.

Seminář je rozšířen o obecně platnou normu pro zajištění kvality lepení DIN 2304-1. Je vhodný pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou lepených dílů ve strojírenství, např. výroba vozidel, letecká technika a další.

Účastníci semináře budou seznámeni s procesem certifikace dle výše uvedených norem. Získají aktuální informace o chystané evropské normě EN pro lepení kolejových vozidel a normě ISO pro lepení v průmyslu.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání semináře:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší: Ing. Ondřej Kysilka

Termín: 16. 8. 2022 (8:30 – 15:00 hod)

Základní cena5 900,- Kč (+ 21 % DPH)  

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

V ceně semináře je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň semináře:

Seznámení s návrhem nové evropské normy pro lepení kolejových vozidel

Srovnání požadavků DIN 6701 a EN normy, vč. informací k chystané ISO normě

DIN 6701-1:2004-11 Základní pojmy a pravidla

DIN 6701-2:2015-12 Kvalifikace podniku

DIN 6701-3:2015-12 Konstrukce a validace lepených spojů u dílů kolejových vozidel

DIN 6701-4:2015-12 Prováděcí předpisy a zajištění kvality

Výklad požadavků této normy na vybavení podniku, na personál, postupy při auditu, na vyplnění žádosti, zkoušku podniku. Výklad souvisejících a upřesňujících předpisů jako je A-Z sborník Koordinačního výboru pro kolejová vozidla Německého drážního úřadu a Českého drážního úřadu, předpisů ČD.

Srovnání požadavků vydané normy DIN 2304-1:2016-03 a dosavadní směrnice DVS 3310 pro zajištění kvality lepených spojů, DVS 3311 směrnice pro dozor lepení a další.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz