DIN 6701/evropská norma EN 17460, DIN 2304-1

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé Evropě i mimo ni. Seminář je primárně určen pracovníkům dozoru lepení u firem, které se připravují na certifikaci dle této normy nebo na dozorový audit. Informace ze semináře jsou užitečné pro řídící pracovníky v podniku, ve výrobě, v oddělení kvality a konstrukce.

Seminář je rozšířen o obecně platnou normu pro zajištění kvality lepení DIN 2304-1.

Je vhodný pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou lepených dílů ve strojírenství, např. výroba vozidel, letecká technika a další.

Účastníci získají první informace o obsahu nové normy pro lepení v železničním průmyslu: EN 17460 – Železniční aplikace – lepení železničních vozidel a jejich dílů. Změny a návaznosti v porovnání s normou DIN 6701.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání semináře:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín: bude upřesněn

Obsahová náplň semináře:

Seznámení s návrhem nové evropské normy pro lepení v železničním průmyslu: EN 17460 – Železniční aplikace – lepení železničních vozidel a jejich dílů

Srovnání požadavků DIN 6701 a EN normy. Výklad požadavků této normy na vybavení podniku, na personál, postupy při auditu,  na vyplnění žádosti, zkoušku podniku. Výklad souvisejících a upřesňujících předpisů jako je A-Z sborník Koordinačního výboru pro kolejová vozidla Německého drážního úřadu a Českého drážního úřadu, předpisů ČD.

Srovnání požadavků vydané normy DIN 2304-1:2016-03 a dosavadní směrnice DVS 3310 pro zajištění kvality lepených spojů, DVS 3311 směrnice pro dozor lepení a další.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz