Proč nám to nelepí?

Proč nám to nelepí? Je otázka, která je denně diskutována ve výrobě. Cílem každé výrobní firmy je zajistit kvalitní lepené spoje. Pojďme společně odkrýt jaké jsou klíčové příčiny selhání lepeného spoje a jak tomu předcházet.

Cílová skupina:

Seminář je určen pro pracovníky výroby, současné dozory lepení a jejich zástupce. Doporučujeme toto školení i budoucím dozorům lepení a manažerům kvality, kteří se podílí na procesech lepení ve firmě.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany (u Brna), Česká republika

Přednáší:

Marián Krivánek

Termín: na vyžádání

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň:

Jaké jsou hlavní příčiny selhání při vytváření lepeného spoje a jejich možná řešení?

Nestabilita vstupů do procesu lepení – kategorizace vstupů, definování jejich původu, návrhy na stabilizaci

Nedostačující kvalifikace účastníků procesu lepení – analýza požadavků na kvalifikaci, způsoby získání vhodné kvalifikace, dopady na řízení procesu a rozsah dokumentace

Neúplná analýza příčin selhání procesu – příčiny, dopady, možná řešení

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz