Sklo v průmyslu, lepení skla

Lepení je někdy jediná spojovací technika pro realizaci technologických a optických nároků na skleněnou komponentu. Naším cílem je kompenzovat neúplné znalosti o skle a zprostředkovat základní spojení lepicí technologie tak, aby účastníci semináře mohli bezpečně aplikovat technologii lepení (např. pro výběr lepidla, zkušební techniku, výrobu).

Cílová skupina:

Seminář je určen pro výrobce skla a skleněných dílů, řemeslníky, konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby či aplikační inženýry z odvětví kolejové techniky, automotive, stavebnictví atd.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání semináře: SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší: Bc. Matěj Zelinka, Ing. Zdeněk Šmerda, Ph.D., Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Termín semináře: na vyžádání

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň semináře:

Sklo jako surovina, složení skla

Druhy a vlastnosti skla

Technologie výroby skla

Tepelně tvrzené a chemicky tvrzené sklo

Laminované sklo

Úprava povrchu před lepením skla

Výběr lepidla pro lepení skla

BOZP při lepení skla a pracoviště lepení

Úskalí při lepení skla

Praktická část semináře:

Shlédneme praktickou ukázku vlepování skla do rámu

Kontaktní osoba:

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz