Sklo v průmyslu, lepení skla

Lepení je někdy jediná spojovací technika pro realizaci technologických a optických nároků na skleněnou komponentu. Naším cílem je kompenzovat neúplné znalosti o materiálu skle a zprostředkovat základní spojení lepicí technologie tak, aby účastníci semináře mohli bezpečně aplikovat technologii lepení (např. pro výběr lepidla, zkušební techniku, výrobu).

Cílová skupina:

Seminář je určen pro výrobce skla a skleněných dílů, řemeslníky, konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby či aplikační inženýry z odvětví kolejové techniky, automotive, stavebnicví atd.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání semináře:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Obsahová náplň semináře:

Sklo jako surovina, složení skla

Druhy skla podle složení, tavení skla

Technologie výroby skla, ruční a strojní zpracování skloviny

Vady skla, kontrola vad

Ploché sklo, kalení a laminace skla

Tepelný šok

Úprava povrchu před lepením skla

Využití plazmy a korony

Výběr lepidel pro lepení skla

Mechanické požadavky na sklo

Lepení skla v automotive

Problematika silikonu

Předúpravy v oboru Aftermarket

BOZP při lepení

Součástí semináře bude prezentace využití plazmy jako povrchové technologie skla. Shlédneme praktickou ukázku vlepení skla do rámu.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz