Úvod do polymerních kompozitů

O kompozitech se často mluví jako o materiálu s velkou budoucností. V dnešním strojírenství je hlavní motivací vytvářet konstrukce o nižší hmotnosti při zachování kvalitních mechanických vlastností. Nejčastěji se používají polymerní kompozity – vláknové kompozity s polymerní matricí vyztužené krátkými nebo kontinuálními vlákny. Cílem webináře je přiblížit problematiku polymerních kompozitů, seznámit s jeho vlastnostmi a nahlédnout do výrobních technologií kompozitů. Součástí webináře je i praktická část v laboratoři.

Úvodní webinář je určen pro konstruktéry, materiálové a aplikační inženýry, vývojové pracovníky a techniky z různých odvětví s výrobním programem v oblasti výrobků z kompozitů (zejména automobilový, kolejový, stavební a letecký průmysl).

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování webináře

Přednáší: Ing. Petr Poláček, Ph.D., Leoš Kosina

Základní cena: 5 200 Kč ( + 21 % DPH)

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady v tištěné podobě

Obsahová náplň:

Definice kompozitu a jeho složení

Historie kompozitů a příklady jejich aplikací

Rozdělení kompozitů

Nenasycené polyesterové, vinylesterové a epoxidové pryskyřice

Skelná, uhlíková a aramidová vlákna

Povrchové úpravy vláken

Formy vláknových výztuží

Úvod do výrobních technologií kompozitů

Praktická část:

Tahová zkouška EN 1465 polyesterového laminátu, slepeného pomocí

MMA na hliník nebo ocel

Tříbodý ohyb sendvičového panelu

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz