Úvod do polymerních kompozitů

O kompozitech se často mluví jako o materiálu s velkou budoucností. V dnešním strojírenství je hlavní motivací vytvářet konstrukce o nižší hmotnosti při zachování kvalitních mechanických vlastností. Nejčastěji se používají polymerní kompozity – vláknové kompozity s polymerní matricí vyztužené krátkými nebo kontinuálními vlákny. Cílem semináře je přiblížit problematiku polymerních kompozitů, seznámit s jeho vlastnostmi a nahlédnout do výrobních technologií kompozitů. Součástí semináře je i praktická část v laboratoři.

Úvodní seminář je určen pro konstruktéry, materiálové a aplikační inženýry, vývojové pracovníky a techniky z různých odvětví s výrobním programem v oblasti výrobků z kompozitů (zejména automobilový, kolejový, stavební a letecký průmysl).

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Obsahová náplň:

Definice kompozitu a jeho složení

Historie kompozitů a příklady jejich aplikací

Rozdělení kompozitů

Nenasycené polyesterové, vinylesterové a epoxidové pryskyřice

Skelná, uhlíková a aramidová vlákna

Povrchové úpravy vláken

Formy vláknových výztuží

Úvod do výrobních technologií kompozitů

Praktická část:

Tahová zkouška EN 1465 polyesterového laminátu, slepeného pomocí

MMA na hliník nebo ocel

Tříbodý ohyb sendvičového panelu

Kontaktní osoba:

Br. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz