Сертификације DIN 2304-1

У вези са растућим захтевима у области квалитета издата је у марту 2016. општа немачка норма за обезбеђење квалитета лепљених спојева DIN 2304-1. Ова норма одређује захтеве за произвођење квалитетних структурних спојева у оквиру процеса производње, обухвата на пример дизајнирање, производњу, поправке.

DIN 2304-1 објашњава опште принципе за планирање, уговоре, производњу лепљених спојева.

Наша компанија SVV Praha s.r.o. је као члан групе фирми GSI-SLV проширила област деловања. Постала је одобрено тело за сертификације на основу DIN 2304-1.

Захтеви норме за квалитетно произвођење лепљених делова зависе од класе лепљених спојева (сврставање у класе безбедности):

-S1 Високи захтеви за безбедност

-S2 Средњи захтеви за безбедност

-S3 Ниски захтеви за безбедност

-S4 Нема захтева за безбедност

 

Ако сте заинтересовани за сертификацију према DIN 2304-1 препоручујемо стручни семинар „Припрема фирми за сертификацију према DIN 6701 и DIN 2304-01“. Одржава се такође и на енглеском. Ближе информације можете пронаћи у секцији „Семинари“.

Контакт особа:

на енглеском

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Мобилни.: +420 702 012 664
Мејл адреса: frank@svv.cz

на српском

Ing. Jana Tylová 

Мобилни.: +420 603 519 031
Мејл адреса: tylova@svv.cz

 

SVV Praha s.r.o. води регистар сертификованих фирми према DIN 2304-1, линк: