Деструктивно и недеструктивно испитивање лепљених спојева

Циљна група:

Надзори лепљења, конструктори, особље развоја, менаджери квалитета, особље за планирање. Погодан је за произвођаче лепкова, особље у лабораторијама. Полазници имају прилику да сами пробају тестирање инфрацрвеном камером. Упознају се са NDT  уређајима компаније Olympus Czech Group, s.r.o. и са механичким уређајима укључујући програмирање тестирања.

Завршни докуменат:

Уверење

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., Центар лепљења Брно, Technická 936, 664 48 Moravany, Чешка Република

Садржај семинара:

Основни методи механичког тестирања

(Затезно испитивање, испитивање љуштењем гусенице лепка, притиском, итд.)

Увод у деструктивно и недеструктивно испитивање

Старење лепљених спојева

Аналитички методи

Процена резултата испитивања

Документација испитивања

Механички уређаји за испитивање, употреба

Демонстрација оптичких уређаја за NDT