Европски специјалиста лепљења (EAS)

Развој технологија и материјала у производњи омогућава употребу широког низа иновативних процеса и система за лепљење. У ову сврху је неопходно постићи потребан ниво стручног знања  у области лепљења. Теоријска настава је допуњена практичним делатностима у лабораторији у сврху успешне примене лепљења у производњи.

Циљ обуке:

Успешни полазници курса врше технолошка упутства, радне поступке. Могу да обучавају помоћно особље у производни. Као квалификован надзор лепљења  планирају одговарајуће кораке за процес лепљења у производњи. Знају да на одговарајући начин реагују у случају настанка одступања током производње. Налазе конкретна решења. Квалификација EAS је степен квалификације бр. 2 на основу норме DIN 6701.

Циљна група:

Курс је намењен за особље које је задужено задацима надзора лепљења у производњи, на пример за конструкторе, развојне инжењере, менаджмент  квалитета, особље за планирање у производњи, апликационе инжењере, за особље у одељењу набавке. Погодан такође и за произвођаче лепкова и раднике у лабораторијама.

Претпоставке:

Полазници морају да добро разумеју језик наставе (српски) да могу да добро схватају предавања и да могу да успешно положе завршни испит. Завршено средњошколско образовање најбоље техничког смера.

Завршни докуменат:

Диплома Европски специјалиста лепљења на основу смерница ЕWF. Издавач дипломе Czech Welding Society ANB.

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., у ново отвореном Центру лепљења у Мађарској, у граду Комаром (Mártírok útja 14, H-2900 Komárom)

 

Трајање курса:

Петнаест радних дана у недељним блоковима (По- Пе)

Термин одржавања:

Прва недеља: 15. – 19. 5. 2023. г.

Друга недеља: 22. – 26. 5. 2023. г.

Трећа недеља: 12. – 16. 6. 2023. г.

Цена курса:

EUR 4900,- по особи + PDV

У цену је укључено:

Трошкови у вези са предавањима, испитима, материјалима за обуку, потрошњим материјалом за практичну наставу, ужина током обуке, ручак.

Садржај курса:

Прва недеља

Основе технологије лепљења, врсте полимера, лепкови и расподела лепкова, везивне силе у лепљеном споју, реакциони лепкови, физички очвршћавајући лепкови итд

Друга недеља

Материјали спајаних делова, особине површина у вези са лепљењем , припрема површина пре лепљења, дизајнирање и прерачунавање лепљених спојева, контрола и испитивање квалитета лепљених спојева

Трећа недеља

Менаджмент процеса лепљења, процесна техника, хибридно спајање, безбедност на раду

Контакт особа:

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz