Дизајнирање и прорачуни лепљених спојева

Семинар је намењен за надзор лепљења, конструкторе, за управу производње, за менаджере квалитета и контроле, за особље које са бави планирањем и применом поступака. Семинар пружи информације о принципима дизајнирања и прорачуна лепљених спојева и лепљених композитних материјала.

Завршни докуменат:

Уверење

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., Центар лепљења Брно, Technická 936, 664 48 Moravany, Чешка Република

Предају:  Ing. Ondřej Kysilka, EAE, SVV Praha s.r.o., Ing. Lukáš Jetenský, EAE, VÚKV a.s.

Садржај:

Основи и принципи дизајнирања, цртежи, валидација прорачуна, провера прорачуна, деструктивни и недеструктивни методи валидације конструкције, методи прерачунавања лепљених спојева, доказивање конструкције, ознака лепљених спојева, практичне вежбе.