Пластике и лепљење пластика

Семинар је намењен за особље фирми које се баве обрађивањем пластика и делова од пластике . Погодан је за надзор лепљења, конструкторе, менаджере квалитета и контроле, за особље за планирање у производњи, за представнике продаје и сл.

Циљ семинара:

У фирмама које се баве обрађивањем пластичних маса се повећава потреба лепљења. Лепљење пластика није једноставно. Полазници семинара се упознају са пластикама у основном нивоу и са технологијама лепљења, припремом површина итд.

Завршни докуменат:

Уверење

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., Центар лепљења Брно, Technická 936, 664 48 Moravany, Чешка Република

Садржај семинара:

Шта су полимери, како настају, њихове особине

Методи производње полимера, класификација на основу структуре

Понашање полимера приликом оптерећења – вискоеластичност

Основне врсте полимера – пластомери, дуромери, еластомери

Особине полимера, мерење, обрађивање полимера – технологије за обраду

Деградација и стабилитет полимера  – могући узроци кварова пластичних производа

Стабилизатори и адитиви у пластичним масама, одређивање рока трајања

Структурне претпоставке пластика са гледишта лепљења

Припрема површина пре лепљења

Плазма, корона, методи флуоридација

Погодни лепкови

Практични део:

Демонстрација лепљења пластика у лабораторији