Методи припреме површина пре лепљења

Једна од најважнијих претпоставки за квалитет лепљеног споја је одговарајуће стање површина које лепимо и исправан одабир методе за припрему.

Семинар пружи информације о особинама површина са гледишта лепљења, о могућим методама припреме у сврху да је процес лепљења што више учинковит.

Теорију допуњава демонстрација тестирања у нашој лабораторији.

Циљна група:

Особље у производњи, надзор лепљења, руководиоци производње, особље за контролу квалитета, техничари, особље у одељењу набавке и у лабораторијама.

Завршни докуменат:

Уверење

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., Центар лепљења Брно, Technická 936, 664 48 Moravany (код града Брно), Чешка Република

Садржај семинара:

Због чега је неопходна исправна припрема површина?

Особине површина – метали, пластике, стакло, различити композити,..

Површинска енергија, површински напон

Методи припреме (механички, хемијски, физички)

Практичне вежбе у лабораторији

Смицајно испитивање затезањем

Припремили смо за вас:

Челик фарбан, поцинкован

Алуминијум  фарбан, елоксиран

Стакло, PVC, PP, PE

Различити композити