Обустављени сертификати

Код доле наведених фирми је од стране Сертификационог тела SVV Praha за област лепљења суспендован или повлачен сертификат.

  • JANKA ENGINEERING s.r.o., Матични број: 27912612, сертификат број CL1-008/1708 C0 – на основу захтева клијента дана 18.2.2019.
  • Slovácké strojírny, akciová společnost, SUB, a.s. Погон 07 MEP Postřelmov, сертификат број CL1-012/1910 R1 – сертификат је био суспендован дана 22.10.2020.
  • ANELIZ s.r.o., Матични број : 46 225 854, сертификат број CL2-062/2121 C0 – на основу захтева клијента дана 19.5.2022.