Припрема фирми за сертификацију према DIN 6701/EN норми 17460 и DIN 2304-1

Норма DIN 6701 је немачка норма. Ова норма се поштује у целој Европи и ван Европе за обезбеђење квалитета производње лепљених делова за шинска возила. Семинар је намењен пре свега за надзор лепљења у фирмама које су у процесу припреме за сертификацију на основу ове норме или се припремају за надзорни аудит. Ове информације су корисне за особе које управљају фирмом, производњом, за одељење набавке, квалитета и за одељење дизајнирања.

Семинар пружи информације такође и о норми за обезбеђење квалитета DIN 2304-1. Намењен је особље фирми, које се баве производњом лепљених делова у индустрији, на пример у ауто индустрији, у производњи авиона итд.

Семинар пружи информације о процесу сертификације на основи горе наведених норми. Семинар је допуњен информацијама о стању европске норме EN за лепљење шинских возила и о норми ISO за лепљење у индустрији. 

Завршни докуменат:

Уверење

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno (Центар лепљења Брно), Technická 936, 664 48 Moravany, Чешка Република

Термин одржавања: Понуда термина ће бити послата након захтева за исту

Садржај курса:

Предлог нове европске норме за лепљење шинских возила 

Упоређење захтева DIN 6701 и EN норме, укључујући информације о припреми ISO норме

DIN 6701-1:2004-11 Основни појмови и правила (издато само као предлог)

DIN 6701-2:2015-12 Квалификација погона

DIN 6701-3:2015-12 Дизајнирање и валидација лепљених спојева код шинских возила

DIN 6701-4:2015-12 Прописи за примену и обезбеђење квалитета

Захтеви норме за опрему и уређаје, за особље, поступци сертификације, попуњавање обрасца – захтева за сертификацију, контрола погона, повезани прописи, као на пример A-Z правила Координационог већа за шинска возила од стране Eisenbahn Bundesamt, правила и прописи Чешке железнице.

Упоређење захтева DIN 2304-1:2016-03 и смернице DVS 3310 за обезбеђење квалитета лепљених спојева, DVS 3311 смерница за надзор лепљења и друго.