Стакло у индустрији, лепљење стакала

Понекад је лепљење једини поступак за реализацију технолошких и оптичких захтева за стаклени део. Наш циљ је да допунимо ваша знања о стаклима. Семинар пружи информације о технологијама лепљења стакала, о безбедној примени лепљења код стакала (одабир лепкова,  методи испитивања, производња).

Циљна група:

Семинар је намењен за произвођаче стакала и стаклених делова, мајсторе, конструкторе, за менаджмент, за одељење развоја, менаджере квалитета и контроле у области шинских возила, ауто индустрије, грађевинaрства итд.

Завршни докуменат:

Уверење

Mесто одржавања: SVV Praha, s. r. o., Центар лепљења Брно, Technická 936, 664 48 Moravany, Чешка Република

Садржај семинара:

Стакло као сировина, састав стакла

Врсте и особине стакла

Технологија производње стакла

Термички и хемијски каљено стакло

Ламинирано стакло

Припрема површине пре лепљења

Одабир лепка за лепљење стакла

Безбедност на раду приликом лепљења стакла

Проблеми приликом лепљења стакла

Практични део семинара:

Демонстрација лепљења стакла у оквир