SRPEN: KONSTRUKCE LEPENÝCH SPOJŮ

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby či aplikační inženýry. Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami navrhování konstrukčních lepených spojů, s trendy a aplikačními technologiemi v oblasti kompozitních materiálů a konstrukčních dílů.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší: Ing. Ondřej Kysilka, EAE, SVV Praha s.r.o., Ing. Lukáš Jetenský, EAE, VÚKV a.s.

Termín: 12. 8. 2021 (8:30 – 14:30 hod)

Základní cena: 4 300 Kč (+ 21 % DPH)              prezenční forma 

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení

Obsahová náplň:

Základy a zásady konstrukce

Konstrukční výkres a design lepených spojů

Validace a zkoušení lepených spojů

Destruktivní a nedestruktivní metody

Základní výpočty a metody výpočtů lepených spojů

Prokazování konstrukce, označení lepených spojů

Praktické cvičení

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz