REDOVITA OBNOVA ZNANJA ZA EAB (REFRESH EAB)

Tečaj je namijenjen polaznicima EAB tečaja (tečaj Europski praktičar lijepljenja/EWF 515) za redovitu obnovu znanja. Tvrtke koje imaju certifikat na temelju norme DIN 6701 moraju osigurati redovitu obnovu znanja osoblja u proizvodnji. Ovaj tečaj je jedna od postojećih mogućnosti da poslodavci osiguraju ovaj zahtjev norme. Tečaj također može koristiti nadzor lijepljenja kao vodič za vlastito pružanje ove obuke u tvrtki proizvođača.

Završni dokument:

Polaznik tečaja dobiva uvjerenje.

Ovaj jednodnevni tečaj i uvjerenje ne vrijede umjesto EAB diplome.

Mjesto održavanja:

SVV Praha, s.r.o. (Centar Lijepljenja Brnо – Centrum Lepení Brno), Technická 936, 664 48 Moravany, Češka Republika

Termin održavanja:

Ponuda termina i datuma održavanja tečaja se dobiva nakon zaprimljenog zahtjeva za istu.

Predaje:

Jana Tylová, EAS

Cijena tečaja:

Cjenovna ponuda se dobiva na temelju zaprimljenog zahtjeva za istu.

Sadržaj tečaja:

Proces lijepljenja, vezne sile u lijepljenom spoju

Površine lijepljenih materijala

Metode pripreme površina prije lijepljenja

Vrste ljepila, način i uvjeti stvrdnjavanja, uporaba

Novosti u području lijepljenja

Metode nanošenja ljepila

Ispitivanje lijepljenih spojeva

Označavanje lijepljenih spojeva u dokumentaciji

Prostorije za lijepljenje, sigurnost na radu, zbrinjavanje otpada

Kontakt osoba:

Ing. Jana Tylová

Mobitel: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz