Testiranje

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno (Centar lijepljenja Brno) pruži sljedeća ispitivanja i testiranja lijepljenih spojeva i materijala

DESTRUKTIVNE METODE:

 • ČSN EN 1465Ljepila – Određivanje smicajne čvrstoće prilikom zatezanja preklopnih spojeva
 • ČSN EN 1464Ljepila – Određivanje otpornosti lijepljenih spojeva na ljuštenje – Metoda kontinuiranog namotavanja
 • DIN 54457odnosno  DVS1618 Metoda ljuštenja gusjenice ljepila
 • DIN 53295Ispitivanje sendvič panela; Test ljuštenja pomoću bubnja
 • ČSN EN ISO 13445Ljepila – Određivanje čvrstoće na smicanje lijepljenih spojeva u čvrstim materijalima metodom smicanja između blokova
 • DIN 54455Ispitivanje ljepila i lijepljenih spojeva od metala – ispitivanje uvijanjem
 • DIN 53293Ispitivanje sendvič panela; Test uvijanja u tri točke, u četiri točke
 • ČSN EN ISO 11339Ljepila – T-ispitivanje lijepljenih sklopova – fleksibilni adherendi
 • ČSN EN 28510-1Ljepila – Ispitivanje ljuštenjem probnog uzorka – fleksibilni i kruti adhezivi – Dio 1: ljuštenje pod kutom od 90 stupnjeva
 • ISO 10354Ljepila – karakteristike trajnosti lijepljenih građevinskih sastava; ispitivanje razdvajanjem pomoću klina
 • DIN EN 15336Ljepila – Određivanje vremena do prekida lijepljenih spojeva prilikom statičkog opterećenja
 • Statička vlačna ispitivanja polimernih i nepolimernih materijala
 • Evaluacija na temelju ČSN ISO 10365 Označavanje glavnih vrsta lomova lijepljenih spojeva

DRUGE METODE ISPITIVANJA:

 • Određivanje slobodne površinske energije materijala mjerenjem kuta kontakta kapljice tekućine – koristi se uređaj See Systеm ADVEX INSTRUMENTS
 • Mjerenje debljine polimernih i nepolimernih prevlaka – sonde PosiTector
 • Mjerenje čvrstoće polimernih materijala i metala

KLIMATSKO TESTIRANJE:

 • Na primjer, na temelju ČSN EN ISO 9142 Ljepila – Smjernice za odabir laboratorijskih uvjeta za ocjenjivanje lijepljenih spojeva, uključujući i tzv. “kataplazmu”

PRIPREMA POVRŠINE MATERIJALA:

 • Priprema površine plazmom s dodatnim plinovima N2, Ar, O2, uređaj Plasma Slit 004
 • Priprema površina prije lijepljenja plazmom (plin kisik ), uređaj Plasma Tigres ABC O2
 • Čišćenje površina materijala ultrazvukom

TAKOĐER NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE:

 • Validacija, verifikacija, utvrđivanje sposobnosti uređaja i procesa lijepljenja, testiranje serijske proizvodnje
 • Prijedlog ciklusa testiranja po mjeri
 • Prijedlog tehnološkog procesa lijepljenih spojeva uključujući projektiranje, validaciju i praćenje kvalitete
 • Dizajniranje i proizvodnja prototipova proizvoda pomoću 3D printanja
 • U slučaju interesa kontaktirajte nas. Poslat ćemo Vam individualnu cjenovnu ponudu.

KONTAKT OSOBA:

Ing. Jana Tylová, EAS cs en de sr
Mejl adresa: tylova@svv.cz
Мobitel: +420 603 519 031

Zdeněk Večeřa, cs                                                                             Mobitel: +420 602 264 607,                                                                           Mejl adresa: vecera@svv.cz