Testování

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno (CLB) v Moravanech u Brna nabízí provádění následujících zkoušek a testů lepených spojů a substrátů.

Destruktivní metody testování:

 • ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
 • ČSN EN 1464 Lepidla – Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování – Metoda kontinuálního navíjení
 • ISO 21194  resp. DVS1618 Metoda odlupování housenky lepidla
 • DIN 53295 Testování sendvičů; Odlupový test pomocí bubnu
 • ČSN EN ISO 13445 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky
 • DIN 54455 Zkoušení lepidel na kovy a lepených kovových spojů – zkouška torzním smykem
 • DIN 53293 Testování sendvičů; Zkouška ohybem, 3 a 4 bodý ohyb
 • ČSN EN ISO 11339 Lepidla – T-zkouška v odlupování lepených sestav  z ohebných adherendů
 • ČSN EN 28510-1 Lepidla – Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu – Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
 • ISO 10354 Lepidla – Charakteristika trvanlivosti lepených konstrukčních skupin; zkouška prasknutí klínem“
 • DIN EN 15336 Lepidla – Stanovení doby do selhání lepených spojů při statickém zatížení
 • Statické zkoušky v tahu polymerních i nepolymerních materiálů
 • Vyhodnocení podle ČSN ISO 10365 Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

Další metody testování:

 • Určení volné povrchové energie substrátů měřením kontaktního úhlu přisedlé kapky kapalin – přístroj See System ADVEX INSTRUMENTS
 • Měření tloušťky polymerních i nepolymerních povlaků – sondy PosiTector
 • Měření tvrdosti polymerních i kovových materiálů

Klimatické testování:

 • Např. podle ČSN EN ISO 9142 Lepidla – Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů, včetně tzv. „kataplazmy“

Příprava povrchů substrátů:

 • Příprava povrchů před lepením pomocí plazmatu s přídavnými plyny N2, Ar, O2, přístroj Plasma Slit 004
 • Příprava povrchů před lepením pomocí kyslíkového plazmatu, přístroj Plasma Tigres ABC O2
 • Mytí povrchu substrátu pomocí ultrazvuku

Další nabízené služby:

 • Validační, verifikační testování, určení způsobilosti strojů i procesu lepení, testy v sériové výrobě
 • Návrh testovacího cyklu na míru
 • Návrh technologie výroby lepených spojů včetně konstrukce, validace a sledování kvality
 • Konstrukce a výroba prototypů výrobků pomocí 3D tisku

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zpracujeme pro Vás individuální cenovou nabídku služeb.

Soubory ke stažení

  Kontakt

  V případě jakýkoliv dotazů k testování lepených spojů je Vám k dispozici kontaktní osoba:

  Ing. Jakub Franke, EAS

  E-mail: jfranke@svv.cz
  Tel.: +420 601 374 297