Testování

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno (CLB) v Moravanech u Brna nabízí provádění následujících zkoušek a testů lepených spojů a substrátů.

Destruktivní metody testování

ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav ČSN EN 1464 Lepidla – Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování – Metoda kontinuálního navíjení ISO 21194  resp....

Více info

DALŠÍ METODY TESTOVÁNÍ

Určení volné povrchové energie substrátů měřením kontaktního úhlu přisedlé kapky kapalin – přístroj See System ADVEX INSTRUMENTS Měření tloušťky polymerních i nepolymerních povlaků – sondy PosiTector Měření tvrdosti polymerních i kovových materiálů  

Více info

KLIMATICKÉ TESTOVÁNÍ

Např. podle ČSN EN ISO 9142 Lepidla – Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů, včetně tzv. „kataplazmy“  

Více info

PŘÍPRAVA POVRCHŮ SUBSTRÁTŮ

Příprava povrchů před lepením pomocí plazmatu s přídavnými plyny N2, Ar, O2, přístroj Plasma Slit 004 Příprava povrchů před lepením pomocí kyslíkového plazmatu, přístroj Plasma Tigres ABC O2 Mytí povrchu substrátu...

Více info

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

Validační, verifikační testování, určení způsobilosti strojů i procesu lepení, testy v sériové výrobě Návrh testovacího cyklu na míru Návrh technologie výroby lepených spojů včetně konstrukce, validace a sledování kvality Konstrukce a...

Více info

Kontakt

V případě jakýkoliv dotazů k testování lepených spojů je Vám k dispozici kontaktní osoba:

Ing. Jakub Franke, EAE

E-mail: jfranke@svv.cz
Tel.: +420 601 374 297