Destruktivní metody testování

 • ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
 • ČSN EN 1464 Lepidla – Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování – Metoda kontinuálního navíjení
 • ISO 21194  resp. DVS1618 Metoda odlupování housenky lepidla
 • DIN 53295 Testování sendvičů; Odlupový test pomocí bubnu
 • ČSN EN ISO 13445 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky
 • DIN 54455 Zkoušení lepidel na kovy a lepených kovových spojů – zkouška torzním smykem
 • DIN 53293 Testování sendvičů; Zkouška ohybem, 3 a 4 bodý ohyb
 • ČSN EN ISO 11339 Lepidla – T-zkouška v odlupování lepených sestav  z ohebných adherendů
 • ČSN EN 28510-1 Lepidla – Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu – Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
 • ISO 10354 Lepidla – Charakteristika trvanlivosti lepených konstrukčních skupin; zkouška prasknutí klínem“
 • DIN EN 15336 Lepidla – Stanovení doby do selhání lepených spojů při statickém zatížení
 • Statické zkoušky v tahu polymerních i nepolymerních materiálů
 • Vyhodnocení podle ČSN ISO 10365 Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Franke, EAE

E-mail: jfranke@svv.cz
Tel.: +420 601 374 297

Poptávkový formulář