Semináře

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno pořádá odborné semináře se zaměřením na rozšiřování teoretických a praktických znalostí v oblasti lepení.

Plošné laminace pěnových a textilních materiálů

Seminář je určen odborníkům z průmyslové praxe z oblasti zpracovatelského, textilního a nábytkářského průmyslu a průmyslu dopravních prostředků. Je pro všechny, kteří se zajímají, jak kvalitně laminovat vícevrstvé plošné materiály, včetně tvarovaných...

Číst více

3D tisk a technologie lepení

Seminář je určen pro pracovníky výroby, vedoucí výroby a pro personál, který je pověřen dozorem lepení ve výrobě či kvalitou výroby. Je vhodný i pro techniky, nákupčí a pracovníky v...

Číst více

Proč nám to nelepí?

Proč nám to nelepí? Je otázka, která je denně diskutována ve výrobě. Cílem každé výrobní firmy je zajistit kvalitní lepené spoje. Pojďme společně odkrýt jaké jsou klíčové příčiny selhání lepeného...

Číst více

Nedestruktivní zkoušení lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce...

Číst více

Pracoviště lepení – požadavky BOZP a norem lepení

Posluchači semináře se seznámí s legislativními požadavky, se zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Budeme se věnovat požadavkům norem lepení kladenými na pracoviště lepení a nálezům z auditů...

Číst více

5. ROČNÍK: LEPICÍ DNY CLB – KAPACITA NAPLNĚNA

Kapacita naplněna Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum odborných příspěvků ze světa technologií spojování v dopravním,...

Číst více

Požadavky norem lepení v průmyslu (DIN 6701, DIN 2304, EN 17460, ISO 21368)

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé Evropě i mimo ni.  V roce 2022...

Číst více

Hybridní spoje – kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování, lemování, šroubování a svařování s lepením. Hybridní spoje se využívají především tam,...

Číst více

Sklo v průmyslu, lepení skla

Lepení je někdy jediná spojovací technika pro realizaci technologických a optických nároků na skleněnou komponentu. Naším cílem je kompenzovat neúplné znalosti o skle a zprostředkovat základní spojení lepicí technologie tak,...

Číst více

Konstrukce lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby či aplikační inženýry....

Číst více

Povrchové úpravy materiálů před lepením

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zajištění kvality lepených spojů je odpovídající stav povrchů určených k lepení a jejich vhodná předúprava. Cílem semináře je zaměřit se na základní vlastnosti různých povrchů...

Číst více

Destruktivní zkoušení lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce...

Číst více

Plasty, lepení plastů

Seminář je určen pro zpracovatele plastů a plastových komponent z průmyslu a řemesla. Je vhodný pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a...

Číst více

Lepení dřeva

Seminář je určen pro prováděcí firmy, řemeslníky, prodejce, stavebníky a širokou veřejnost. Školení doporučujeme absolventům kurzů lepení tj. EAB, EAS a EAE, kteří si mohou doplnit znalosti v lepení materiálu dřeva....

Číst více

Úvod do polymerních kompozitů

O kompozitech se často mluví jako o materiálu s velkou budoucností. V dnešním strojírenství je hlavní motivací vytvářet konstrukce o nižší hmotnosti při zachování kvalitních mechanických vlastností. Nejčastěji se používají...

Číst více