Doškolovací pravidelný kurz pro EAB (REFRESH EAB)

Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení/ EWF 515. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu. Tento kurz je pro zaměstnavatele jedna z možností zajištění průběžného vzdělávání. Kurz může sloužit jako vodítko vyššímu personálu lepení, který v rámci platných předpisů sám doškoluje prováděcí personál.

 

Výstupní dokument:

Absolventi obdrží osvědčení  o absolvování.

Absolvování jednodenního aktualizačního kurzu nenahrazuje diplom EAB.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín konání:

Bude upřesněn

Přednáší:

Bude upřesněno

Základní cena kurzu:

Cena kurzu činí 5 500 Kč (+ 21 % DPH)

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% množstevní slevu.

V ceně je zahrnuto:

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení.

Obsahová náplň kurzu:

Proces lepení, vazebné síly lepených spojů

Specifika povrchů lepených materiálů

Metody úprav a předúprav povrchů materiálů

Typy lepidel, jejich způsob a podmínky vytvrzování, použití

Nové trendy v oblasti lepení

Metody aplikace lepidel

Metody zkoušení lepených spojů

Stručné informace o označení lepených spojů v dokumentaci

Pracoviště pro lepení, bezpečnost práce, zacházení s odpady

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz