Doškolovací pravidelný kurz pro EAB (REFRESH EAB)

Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení/ EWF 515. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu. Tento kurz je pro zaměstnavatele jedna z možností zajištění průběžného vzdělávání. Kurz může sloužit jako vodítko vyššímu personálu lepení, který v rámci platných předpisů sám doškoluje prováděcí personál.

Výstupní dokument:

Absolventi obdrží osvědčení  o absolvování.

Absolvování jednodenního aktualizačního kurzu nenahrazuje diplom EAB.

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín konání:

20. 7. 2021

Přednáší:

Leoš Kosina, EAE

Cena kurzu za osobu:

Cena kurzu činí 4 900 Kč (+ 21 % DPH)

Obsahová náplň kurzu:

Proces lepení, vazebné síly lepených spojů

Specifika povrchů lepených materiálů

Metody úprav a předúprav povrchů materiálů

Typy lepidel, jejich způsob a podmínky vytvrzování, použití

Nové trendy v oblasti lepení

Metody aplikace lepidel

Metody zkoušení lepených spojů

Stručné informace o označení lepených spojů v dokumentaci

Pracoviště pro lepení, bezpečnost práce, zacházení s odpady

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz