Kvalifikace personálu

Vzdělávání personálu lepení dle směrnic EWF

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno je schváleným školicím střediskem (Approved Training Body) pro vzdělávání personálu lepení.

Evropský praktik lepení (EAB)

Technologie a procesy lepení jsou ne­dílnou součástí výrobní praxe. Lepení jako inovační metoda spojování různých materiálů, je zprostředkováno na teoretické i praktické úrovni.

Více info

Evropský specialista lepení (EAS)

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která...

Více info

Evropský inženýr lepení (EAE)

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s...

Více info

Doškolovací pravidelný kurz pro EAB (REFRESH EAB)

Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení dle směrnice EWF. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu....

Více info

Doškolovací pravidelný kurz pro EAS, EAE (REFRESH EAS, EAE)

Pracovníci s kvalifikací EAS a EAE, vykonávající funkci dozoru lepení mají povinnost aktualizovat své znalosti jednou za dva roky v doškolovacím kurzu pro EAS, EAE absolventy.

Více info

Kontakt

Lucie Fričová

Tel.: +420 721 991 075
E-mail: fricova@svv.cz

 

Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895
E-mail: spiegelova@svv.cz