Kvalifikace personálu

Vzdělávání personálu lepení dle směrnic EWF

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno je schváleným školicím střediskem (Approved Training Body) pro vzdělávání personálu lepení.

Evropský praktik lepení (EAB)

Technologie a procesy lepení jsou ne­dílnou součástí výrobní praxe. Lepení jako inovační metoda spojování různých materiálů, je zprostředkováno na teoretické i praktické úrovni.

Číst více

Evropský specialista lepení (EAS)

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která...

Číst více

Evropský inženýr lepení (EAE)

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s...

Číst více

Doškolovací pravidelný kurz pro EAB (REFRESH EAB)

Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení/ EWF 515. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu. Tento...

Číst více

Doškolovací pravidelný kurz pro EAS (REFRESH EAS)

Pracovníci s kvalifikací EAS, vykonávající funkci dozoru lepení mají povinnost aktualizovat své znalosti jednou za dva roky v doškolovacím kurzu pro EAS absolventy.

Číst více