Evropský praktik lepení (EAB)

Technologie a procesy lepení jsou ne­dílnou součástí výrobní praxe. Lepení jako inovační metoda spojování různých materiálů, je zprostředkováno na teoretické i praktické úrovni.

Vzdělávací cíl:

Důraz se klade především na osvojování dovedností vykonávat samostatně praktické úkoly v této oblasti dle specifických požadavků a potřeb výroby. K tomuto účelu přispívá základní přehled o vlastnostech lepeného spoje, o výběru lepidel či metody povrchové úpravy materiálů.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí lepené spoje ve výrobě.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský praktik lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB

Místo konání kurzu:

Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Délka trvání kurzu:

1 týden (Po-Pá)

Termín konání:

Termín konání A: 18. 10. – 22. 10. 2021, místo konání: Moravany, jazyk kurzu – čeština, kurz je určen i pro dotační účastníky

Termín konání B: 06. 12. – 10. 12. 2021, místo konání: Moravany, jazyk kurzu – čeština, kurz je určen i pro dotační účastníky

Cena kurzu:

Základní cena kurzu činí 45 000 Kč  (+ 21 % DPH)

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Základní pojmy lepení

Vazebné síly lepených spojů, druhy lepidel a jejich členění

Metody povrchové úpravy materiálů

Pracoviště lepení a BOZP

Zpracování lepidel, zkoušky lepených spojů

Praktická cvičení v laboratoři

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz