Evropský inženýr lepení (EAE)

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu.

Vzdělávací cíl:

Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Délka trvání kurzu:

8 výukových týdnů

 

Temín konání kurzu:

Termín konání kurzu bude upřesněn.

Upozornění: Registrace spuštěna, cenovou nabídku a přihlášku si prosím vyžádejte na spiegelova@svv.cz.

 

Základní cena kurzu:

Základní cena kurzu činí 375.000 Kč (+ 21 % DPH) / 14.800 € (+ 21 % DPH)

 

 

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů

Lepidla a jejich členění, výběr lepidla

Vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů

Povrchové předúpravy materiálů

Výpočty lepených spojů a konstrukce

Dávkovací technika a automatizace lepení

Hybridní spojování, BOZP v procesu lepení

Procesní management a technika, řízení kvality

Zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky

Analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů

Jednodenní exkurze ve vybraném podniku

Reference od absolventů EAE kurzu:

Byl to velmi obohacující kurz, který v maximálně možné míře rozšířil mé obzory a znalosti z oblasti lepení a to jak teoretické, tak i praktické. Díky kurzu jsem potkal nové a zároveň moc fajn kolegy z oboru kolejové techniky. Oceňuji i profesionální přístup týmu Centra Lepení Brno k přípravě a vedení celého kurzu. Mohu jen doporučit.“ L.P.

„V roce 2018 jsem absolvoval kurz EAE. Musím vyzdvihnout kvalifikované lektory a způsob předávání informací. Stejně jako zázemí a služby ve školicím středisku v Brně. Získané nové znalosti a dovednosti jsou pro mne velkým přínosem.“ M.M.

„Na kurze EAE som si zopakoval a najmä prehĺbil znalosti z oblastí súvisiacich s lepením, súčasťou bolo aj praktické lepenie s následným odskúšaním lepených spojov. To všetko v príjemnom prostredí, so skvelým kolektívom, či už účastníkov kurzu, ako aj lektorov a ostatných pracovníkov Centra Lepení Brno.“ V. F.

„Od kurzu EAE jsem očekával, že mě teoreticky i prakticky připraví na očekávanou roli dozoru procesu lepení, který ve firmě zavádíme. Protože technologie výroby lepením pro mě byla téměř neznámou oblastí, doposud jsem zastával roli dozoru svařování s kvalifikací IWE, netušil jsem, jak široký rozsah oborů je třeba obsáhnout ke zvládnutí procesu lepení. Faktu, že proces lepení je multioborová disciplína byla podřízena i tematická náplň kurzu a skladba přednášek. Oceňuji, že přednášky byly připraveny vždy odborníkem na dané téma, vždy podpořeny přehlednou prezentací a velmi často doplněny o příklady z praxe. Dále oceňuji praktickou část kurzu, ve které je teorie doplněna praktickými experimenty a vše vyvrcholí návrhem a ověřením lepícího systému. Kurz EAE mi zásadně rozšířil obzory v oblasti spojování materiálů a splnil má očekávání. V neposlední řadě oceňuji velmi vstřícný a osobitý přístup všech pracovníků realizačního týmu Centra Lepení Brno. To, co považuji za velký přínos kurzu, je navázání velmi úzkých kontaktů s kolegy v oboru, což je benefit k nezaplacení. Závěrem bych doporučil dokončit zbývající výkladová skripta. Ta, která jsou již dokončena, byla velmi platným zdrojem informací během přípravy k závěrečné zkoušce a jsem si jistý, že mi poslouží i v budoucnosti.“ M.L.

Kurz byl velmi přínosný, nejen že můžeme certifikovat firmu, ale hlavně z pohledu na lepení jako speciální proces. Kurz mi propojil vše dohromady a poskytl ucelený pohled, jak k lepení přistupovat. Abych nebyl jen pozitivní, byly i okamžiky o přednáškách, že to nebylo vysvětleno pro mne úplně pochopitelně, proto jsem poprosil přednášejícího o vysvětlení (je jasné, že každý nevyhovuje každému – já měl štěstí, že to bylo OK). Přednášky byly připraveny profesionálně a přednášející reagovali okamžitě na naše dotazy. Když nebylo něco jasné, dovysvětlili – tak následné odpolední opakující studium bylo jednoduché – a tím pádem písemná zkouška v pátek pak byla OK. Doporučuji si opravdu udělat volno v práci na vyučující týden, abyste si vše dokázali v hlavě srovnat dohromady z přednášek. Praxe během kurzu vám dá náhled na problematiku lepení z jiného úhlu pohledu. Zjistíte, že některé typy lepidel opravdu potřebují velkou kázeň od personálu. Nebo jaká je časová náročnost pro vytvoření vzorků a otestování lepicího systému pro prokázání konstrukce s lepení (např. tahové zkoušky dle DIN1465)

Prostory na školení  skvěle vybavené

Lektoři – připravení a odborníci v oboru

Praxe – vyzkoušení několika systémů lepení včetně zkoušek

Personál Centra Lepení Brno – skvělý přístup během celého kurzu

Kurz – skvělý přínos pro praxi,  i když by se necertifikovala firma“ O.M.

Kontaktní osoba:

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz