Evropský specialista lepení (EAS)

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která je doplněna praktickou činností v laboratoři, zprostředkuje aplikaci lepení ve výrobě.

Vzdělávací cíl:

Účastníci jsou oprávněni k tvorbě pracovních návodů nebo k proškolení personálu lepení v provozu. Jako kvalifikovaný dozor plánují a organizují pracovní postupy a procesy lepení. Jsou schopni bezprostředně reagovat na eventuální odchylky ve výrobě a najít pro ně konkrétní řešení. Kvalifikace EAS je kvalifikačním stupněm č. 2 dle normy DIN 6701.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský specialista lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB

Místo konání:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

 

Délka trvání kurzu:

3 výukové týdny (Po – Pá)

Termín:

13. 9. – 17. 9.  2021, 4. 10. – 8. 10. 2021, 1. 11. – 5. 11. 2021 – pro nedotační i dotační účastníky

Cena:

Základní cena kurzu činí 141 000 Kč (+ 21 % DPH)

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

1. týden

Základy techniky lepení, polymery, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly

2. týden

Materiály spojovaných dílů, povrchová předúprava, výpočty a konstrukce lepených spojů, kontroly a zkoušky kvality

3. týden

Procesní management a zpracování lepidla, procesní technika, hybridní spojování, BOZP

Reference od absolventů EAS kurzu:

„Před započetím školení jsem měl dilema, zda existuje dostatek informací o lepení a lepidlech, kterými lze vyplnit 3 týdny školení. Tohle dilema se po prvním dnu rozplynulo – ano, existuje tolik informací o lepení a lepidlech, že 3 týdny jsou naplněny informacemi, ze kterých absolvent získá hodně pevný základ i pro případné hlubší samostudium. Kurz je vyučován skvělým kompromisem mezi odborným výkladem a předáním informací „lidskou řečí“. Energii při studiu v průběhu kurzu dodávají i odpolední volnočasové aktivity, kde může účastník kurzu v přátelském prostředí diskutovat s dalšími účastníky a školiteli o problematice lepení. Informace získané na školení plně využívám v práci, i v soukromém životě – lepené spoje doma od teď už drží pevně. Kurz na lepicího specialistu vřele doporučuji.“  Ing. M. Sivý

„Tento kurz je dobrý zejména pro ty, kteří neví o lepení mnoho. Je užitečný zejména v tom, že se člověk dozví o základních druzích lepidel, principech a praktikách nutných pro výrobu kvalitních lepených spojů. Vše je probíráno v horizontu 3 týdnů, tak je tedy dostatek času se obecně v probírané látce bez problémů zorientovat. To vše je podpořené uvolněnou atmosférou a dobrým občerstvením.“ Tomáš

Kontaktní osoba

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz