UVOD U TEMU POLIMERNIH KOMPOZITNIH MATERIJALA

Kompozitni materijali često se nazivaju materijalima budućnosti. U današnjem strojarstvu postoji potreba za proizvodnjom materijala male težine, ali s visokokvalitetnim mehaničkim svojstvima. Najčešće se koriste polimerni kompoziti – vlaknasti kompoziti – polimerni materijali ojačani kratkim ili kontinuiranim vlaknima. Seminar približava područje polimernih kompozitnih materijala, svojstva, tehnologije proizvodnje. Sastavni dio seminara je praktična demonstracija u laboratoriju.

Seminar je namijenjen konstruktorima, inženjerima materijala, djelatnicima razvojnih odjela, tehničarima različitih područja proizvodnje kompozitnih materijala (osobito autoindustrija, industrija tračničkih vozila, zrakoplovna industrija).

Završni dokument:

Uvjerenje

Sadržaj seminara:

Definicija i sastav kompozitnog materijala

Povijest kompozitnih materijala i primjeri uporabe

Klasifikacija kompozitnih materijala

Nezasićene poliesterske, vinilesterske i epoksi smole

Staklena vlakna, grafitna i aramidna vlakna

Površinska priprema vlakana

Vrste ojačanja vlaknima

Uvod u tehnologiju proizvodnje kompozitnih materijala

 Praktični dio:

Vlačno ispitivanje EN 1465 – poliesterski laminat, MMA, aluminij ili čelik

Ispitivanje tlakom u tri točke