Сертификације

Понуда услуга у области сертификација на основу норми DIN, EN и смерница DVS.

Сертификације DIN 6701

DIN 6701 Лепљење шинских возила и њихових делова – ради се о немачкој норми за шинску индустрију. Поштовање захтева DIN 6701 и повезаних прописа обезбеђује успешан систем управљања процесом лепљења...

више информација

Сертификације DIN 2304-1

У вези са растућим захтевима у области квалитета издата је у марту 2016. општа немачка норма за обезбеђење квалитета лепљених спојева DIN 2304-1. Ова норма одређује захтеве за произвођење квалитетних...

више информација

Обустављени сертификати

Код доле наведених фирми је од стране Сертификационог тела SVV Praha за област лепљења суспендован или повлачен сертификат. JANKA ENGINEERING s.r.o., Матични број: 27912612, сертификат број CL1-008/1708 C0 – на...

више информација