Европски практичар лепљења (EAB)

Технологије и процеси лепљења су саставни део праксе у производњи. Полазници се у овом курсу упознају са лепљењем као иновативном методом за спајање различитих материјала на теоријском и практичном нивоу.

Циљ обуке:

Наглашава се пре свега усвојење вештине самосталног извршавања практичних задатака у овој области на основу специфичних захтева по потреби производње. Овоме доприноси и основна знања о особинама лепљених спојева, о одабиру лепкова о методама за припрему површина пре лепљења.

Циљна група:

Курс је намењен за раднике који производе лепљене спојеве у производњи.

Завршни докуменат:

Диплома Европски практичар лепљења на основу смернице EWF, издавач дипломе је Czech Welding Society ANB.

Место одржавања курса:

Центар лепљења Брно – Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Република Чешка

Курс траје:

Пет радних дана (По-Пе)

Термин одржавања:

Понуда термина се добија након послатог захтева за исту.

Цена курса:

Ценовна понуда се добија на основу послатог захтева за исту.

Цена обухвата:

Трошкове у вези са предавањима, испитима, материјалима за обуку, потрошњим материјалима за практичну наставу, ужину током обуке, ручак.

Садржај курса:

Основне информације за процес лепљења

Везивне силе лепљених спојева и њихова расподела

Методе припреме површина пре лепљења

Просторије за лепљење и безбедност на раду

Обрађивање лепкова, испитивање лепљених спојева

Практични задаци и вежбе у лабораторији

Контакт особа:

Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz