Тестирање

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno (Центар лепљења Брно) пружи следеће испитивање и тестирање лепљених спојева и материјала.

Деструктивни методи:

 • ČSN EN 1465 Лепкови – Одређивање смицајне чврстоће приликом затезања преклапаних спојева
 • ČSN EN 1464 Лепкови – Одређивање отпорности лепљених спојева на љуштење – Метод непрекидног намотавања
 • DIN 54457 односно  DVS1618 Метода љуштење гусенице лепка
 • DIN 53295 Тестирање сендвич панела; Испитивање љуштењем помоћу бубња
 • ČSN EN ISO 13445 Лепкови – Одређивање смицајне чврстоће лепљених спојева код чврстих материјала методом смицања између блокова
 • DIN 54455 Испитивање лепкова и лепљених спојева од метала – испитивање увијањем
 • DIN 53293 Тестирање сендвич панела; Испитивање увијањем у три тачке, у четири тачке
 • ČSN EN ISO 11339 Лепкови – T-испитивање лепљених склопова – флексибилни адхеренди
 • ČSN EN 28510-1 Лепкови – Испитивање љуштењем пробног тела – флексибилни и чврсти адхеренди – Део 1: Љуштење под углом 90 степени
 • ISO 10354 Лепкови – карактеристике издржљивости лепљених конструкцијских састава; испитивање раздвајањем помоћу клина
 • DIN EN 15336 Лепкови – Одређивање времена до прекида лепљених спојева приликом статичког оптерећења
 • Статичко испитивање затезањем полимерних и неполимерних материјала
 • Евалуација на основу ČSN ISO 10365 Лепкови. Ознака главних врста ломова лепљених спојева

Даљи методи испитивања:

 • Одређивање слободне површинске енергије материјала мерењем угла контакта капице течности  – користи се уређај  See Systеm ADVEX INSTRUMENTS
 • Мерење дебљине полимерних  и неполимерних превлака  – сонде PosiTector
 • Мерење чврстоће полимерних материјала и метала

Климатско тестирање:

 • На пример на основу ČSN EN ISO 9142 Лепкови – Смернице за одабир лабораторијских услова за процењивање лепљених спојева, укључујући тзв. „катаплазму“

Припрема површине материјала:

 • Припрема површина плазмом са додатним гасовима N2, Ar, O2, уређај Plasma Slit 004
 • Припрема површина пре лепљења плазмом (гас кисеоник ), уређај Plasma Tigres ABC O2
 • Чишћење површина материјала ултразвуком

Даље нудимо следеће услуге:

 • Валидација, верификација, одређивање способности уређаја и процеса лепљења, тестирање серијске производње
 • Предлог циклуса тестирања по мери
 • Предлог технолошког процеса лепљених спојева укључујући дизајнирање, валидацију и  праћење квалитета
 • Дизајнирање и производња прототипа производа помоћу  3D штампе

У случају интереса се нама обратите. Послаћемо вам индивидуалну ценовну понуду.

Контакт особа

У случају било којих питања у вези са тестирањем лепљених спојева је на располагању контакт особа:

Ing. Jana Tylová, EAS cs en de sr
Мејл адреса: tylova@svv.cz
Мобилни: +420 603 519 031

Zdeněk Večeřa, cs                                                                          мобилни: +420 602 264 607,                                                                        мејл адреса: vecera@svv.cz