DIN 6701 – změna!

Vážení zákazníci,

dovolte nám vás informovat o poslední revizi č. 56 A-Z sborníku Pracovní skupiny lepení pro normu DIN 6701 (dále jen DIN). Tato revize přináší zásadní změnu v platnosti normy DIN a s tím spojenou změnu platnosti certifikátů.

Změna zmíněná výše je uvedena v kapitole 8.23 Platnost certifikátů podle DIN 6701, citujeme: „Bez ohledu na žádost o certifikaci a vydaný certifikát jsou certifikáty podle DIN 6701 platné pouze po dobu platnosti normy DIN 6701.“

To tedy znamená, že všechny vydané certifikáty budou s koncem platnosti normy DIN zneplatněny. Očekává se, že norma DIN přestane platit nejpozději v září 2025.

Abychom zabránili negativním dopadům na naše zákazníky, přijali jsme následující opatření:

  1. Přestáváme nabízet certifikace dle normy DIN 6701.
  2. Audity plánované do září 2025 budeme provádět podle požadavků normy (ČSN) EN 17460 (dále jen EN). To se týká nejen recertifikačních auditů, ale i auditů dozorových.
  3. Pracovní skupina pro EN (ECARV) schválila, že běžící projekty vyráběné dle DIN, resp. k nim příslušná projektová dokumentace (výkresy, kusovníky, validace, pracovní postupy…), budou uznány i pro normu EN. Toto neplatí v případě, že bude nutno provést změny – ty již budou provedeny ve shodě s EN.
  4. Pro přechod z normy DIN na normu EN vám doporučujeme změnit minimálně:
    1. Jmenování odpovědného dozoru lepení a zástupce (zástupců) tak, aby v něm byl již odkaz na normu EN.
    2. Systémovou dokumentaci – zpravidla je to směrnice řídící proces lepení. Tato dokumentace by měla být připravena na nové projekty dle normy EN. Norma EN je, co se týče požadavků, velmi podobná normě DIN, v normě EN jsou však některé nové požadavky.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, EAE
Tel.: +420 702 012 664
Email: frank@svv.cz