Evropský inženýr lepení (EAE) – registrace zahájena

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu.

 

Vzdělávací cíl:

Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

 

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

 

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti

 

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

 

Délka trvání kurzu:

8 výukových týdnů

Termín konání kurzu: září 2024 – březen 2025

Registrace spuštěna, přihlášku najdete ZDE. Uzávěrka přihlášek 17.7.2024.

 

Základní cena kurzu:

Základní cena kurzu činí 375.000 Kč (+ 21 % DPH) / 14.800 € (+ 21 % DPH)

  1. splátka kurzu: 09/2024
  2. splátka kurzu: 01/2025

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce

 

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů

Lepidla a jejich členění, výběr lepidla

Vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů

Povrchové předúpravy materiálů

Výpočty lepených spojů a konstrukce

Dávkovací technika a automatizace lepení

Hybridní spojování, BOZP v procesu lepení

Procesní management a technika, řízení kvality

Zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky

Analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů

Jednodenní exkurze ve vybraném podniku