EVROPSKÝ SPECIALISTA LEPENÍ (EAS) 2023

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která je doplněna praktickou činností v laboratoři, zprostředkuje aplikaci lepení ve výrobě.

Vzdělávací cíl:

Účastníci jsou oprávněni k tvorbě pracovních návodů nebo k proškolení personálu lepení v provozu. Jako kvalifikovaný dozor plánují a organizují pracovní postupy a procesy lepení. Jsou schopni bezprostředně reagovat na eventuální odchylky ve výrobě a najít pro ně konkrétní řešení. Kvalifikace EAS je kvalifikačním stupněm č. 2 dle normy DIN 6701.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský specialista lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB

Místo konání:

SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republik

Délka trvání kurzu:

3 výukové týdny (Po – Pá)

Termín:

16. 1. – 20. 1. 2023, 13. 2. – 17. 2. 2023, 6. 3. – 10. 3. 2023 – pro nedotační i dotační účastníky

Základní cena kurzu:

145 000 Kč (+ 21 % DPH)

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

1. týden
Základy techniky lepení, polymery, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly
2. týden
Materiály spojovaných dílů, povrchová předúprava, výpočty a konstrukce lepených spojů, kontroly a zkoušky kvality
3. týden
Procesní management a zpracování lepidla, procesní technika, hybridní spojování, BOZP

Kontaktní osoba:

Lucie Fričová
Tel.: +420 721 991 075

Zobrazeno: 51x