5. ROČNÍK: LEPICÍ DNY CLB

Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum odborných příspěvků ze světa technologií spojování v dopravním, kolejovém či jiném průmyslu.

Otevírá prostor pro setkání s absolventy našich kurzů EWF a odborných školení v příjemné atmosféře nových prostor Centra Lepení Brno. Jsou ideálním doplňkem pro naše kurzy EWF.

Doporučujeme akci absolventům kurzů EAE, EAS i EAB, ale i zájemcům o kvalifikaci v lepení. Vhodné i pro nákupčí, technology, výrobce lepidel, konstruktéry a širokou veřejnost.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Termín: 17. 10. – 18. 10. 2023

Základní cena: 11 800 Kč (+21% DPH)

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy poskytujeme 5% slevu.

Z důvodu omezené kapacity akce doporučujeme předregistraci na akci u kontaktní osoby!

Ukázka příspěvků z posledního ročníku:

Lepení pěnových hmot – doporučené postupy a vhodná lepidla

Ochutnávka nové evropské normy EN 17460

Lepenie v procesoch výroby kuchynských spotrebičov

Použití lepidel v konstrukcích sedadel pro kolejová vozidla

Přístrojová technika ke kontrole čistoty povrchů před lepením

Oboustranně lepicí pásky pro segment Mobility a Automotive

Lepení kompozitních konstrukcí

Příprava a čištění povrchů před lepením pomocí laseru (SPYRE by LASCAM)

Kontaktní osoba: 

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz