Certifikace DIN 6701

DIN 6701 Lepení kolejových vozidel a jejich dílů je německou normou pro kolejovou techniku. Dodržování požadavků normy DIN 6701 a souvisejících předpisů je nástrojem pro zajištění systému řízení procesu lepení při výrobě kolejových vozidel a jejich dílů. Tato norma platí pro lepení spojovaných dílů, tmelení a konzervování při výrobě a opravách kolejových vozidel a jejich dílů.

Dle bezpečnostních nároků jsou lepené spoje řazeny do tří tříd lepených spojů. Každá z tříd klade jisté nároky na provoz lepení.

 

Klasifikace lepených spojů

TřídaPopisDefinice požadavků na bezpečnost
A1Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s vysokým požadavkem na bezpečnostVysoký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede k neodvratnému nebezpečí ohrožení života nebo k ohrožení spolehlivého provozu kolejových vozidel.

A2Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel se středním požadavkem na bezpečnostStřední požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje může vést ke vzniku provozního rizika s újmami na zdraví osob nebo k narušení celkové funkce kolejového vozidla.

A3Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s nízkým požadavkem na bezpečnostNízký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede maximálně ke ztrátě komfortu. Újmy na zdraví osob jsou nepravděpodobné.

ZLepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel bez požadavku na bezpečnostŽádný požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje nevede ani k újmám na zdraví osob ani k narušení provozního chodu.

Platný certifikát

Podnik, který vyrábí, provádí konstrukci, prodej a nákup nebo servis lepených dílů kolejových vozidel se musí prokázat platným certifikátem dle této normy v případě:

  • že to požaduje EBA (Eisenbahn Bundesamt – Německý drážní úřad)
  • že to požaduje zákazník

Revize normy DIN 6701 proběhla v roce 2014. Revize byla oficiálně vydána jako platná norma na konci roku 2015. Norma DIN 6701 má tři díly:

  • DIN 6701-2 Kvalifikace podniků, zajištění kvality
  • DIN 6701-3 Konstrukce a proces validace lepených dílů
  • DIN 6701-4 Prováděcí pravidla a zajištění kvality lepení

On-line registr certifikovaných firem

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno má právo zapisovat do on-line registru.

Kontakt

V případě jakýkoliv dotazů k certifikaci dle normy DIN 6701 je Vám k dispozici kontaktní osoba:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Tel.: +420 702 012 664
E-mail: frank@svv.cz