Certifikace EN 17460

EN 17460:2022 železniční aplikace – Lepení na železničních vozidlech a jejich částech byla vydána v českém jazyce jako ČSN EN 17460:2023 s platností od května 2023.  Norma nahrazuje předchozí německou normu DIN 6701.

Dle bezpečnostních nároků jsou lepené spoje řazeny do tří tříd lepených spojů. Každá z tříd klade jisté nároky na provoz lepení.

 

Klasifikace lepených spojů

TřídaPopisDefinice požadavků na bezpečnost
A1Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s vysokým požadavkem na bezpečnostPožadavek na vysokou bezpečnost

Porušení lepeného spoje způsobí vznik následných událostí s poraněním osob nebo k poruše celkové funkčnosti.

A2Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel se středním požadavkem na bezpečnostPožadavek na středně vysokou bezpečnost

Porušení lepeného spoje může způsobit vznik následných událostí s poraněním osob nebo k narušení celkové funkčnosti.

A3Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s nízkým požadavkem na bezpečnostPožadavek na nízkou bezpečnost

Porušení lepeného spoje nezpůsobí přímé narušení celkové funkčnosti. Vznik následných událostí s poraněním osob není pravděpodobný.

ZLepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel bez požadavku na bezpečnostBez požadavku na bezpečnost

Porušení lepeného spoje nezpůsobí za běžných provozních podmínek narušení celkové funkčnosti ani  poranění osob (vede např. pouze ke ztrátě komfortu).

On-line registr certifikovaných firem

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno jako schválený člen pracovní skupiny lepení ECARV má právo zapisovat do on-line registru.

Kontakt

V případě jakýkoliv dotazů k certifikaci dle normy EN 17460 je Vám k dispozici kontaktní osoba:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Tel.: +420 702 012 664
E-mail: frank@svv.cz

Poptávkový formulář