Doškolovací pravidelný kurz pro EAB (Refresh EAB)

Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení dle směrnice EWF. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu. Tento kurz je pro zaměstnavatele jedna z možností zajištění průběžného vzdělávání. Kurz může sloužit jako vodítko vyššímu personálu lepení, který v rámci platných předpisů sám doškoluje prováděcí personál.

VÝSTUPNÍ DOKUMENT:

Absolventi obdrží osvědčení  o absolvování.

Absolvování jednodenního aktualizačního kurzu nenahrazuje diplom EAB.

MÍSTO KONÁNÍ:

SVV Praha, s.r.o., Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

TERMÍN KONÁNÍ: 19. 9. 2024

Registrace spuštěna do 16. 9. 2024. Přihlášku najdete ZDE.

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Jana Tylová

ZÁKLADNÍ CENA KURZU:

Cena doškolovacího kurzu činí 4.200 Kč (+ 21 % DPH) / 180 € (+ 21 % DPH)

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU:

Proces lepení, vazebné síly lepených spojů, adheze a koheze

Typy lepidel, jejich způsob a podmínky vytvrzování, použití

Specifika povrchů lepených materiálů

Metody úprav a předúprav povrchů materiálů

Metody aplikace lepidel

Nové trendy v oblasti lepení

Povinnosti pro personál lepení

Pracoviště pro lepení, bezpečnost práce, zacházení s odpady

KONTAKTNÍ OSOBA:

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz

Poptávkový formulář