Požadavky norem lepení v průmyslu (DIN 2304, EN 17460, ISO 21368)

V roce 2022 byla vydána nová norma EN 17460 pro kolejový průmysl. Pojďme se seznámit se změnami a pochopit návaznosti v porovnání s normou DIN 6701.  Součástí školení je i výklad k normě pro ostatní průmysl DIN 2304.

Cílová skupina:

Informace jsou užitečné pro řídící pracovníky v podniku,  dozory lepení ve výrobě, manažery kvality či pracovníky konstrukce. Je vhodný pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou lepených dílů v kolejové technice, ve strojírenství, např. výroba vozidel, letecká technika a další.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání semináře:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Přednáší:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Marián Krivánek

Termín: na vyžádání

Základní cena: 6 900,- Kč (+21 % DPH)

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Obsahová náplň semináře:

Seznámení s novou evropskou normou v lepení EN 17460 pro kolejová vozidla a jejich dílů, dále s normou DIN 2304 pro ostatní průmysl a ISO 21368.

Srovnání požadavků norem DIN 6701 a EN 17460, resp. DIN 2304 a ISO 21368 v těchto klíčových oblastech:

  • personál
  • rozhodující procesy
  • pracoviště
  • údržba a opravy
  • subdodávky

Kontaktní osoba: 

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 895 595

Email: spiegelova@svv.cz

Kontakt

Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895
E-mail: spiegelova@svv.cz

Poptávkový formulář