Testování a porušování lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři. Účastníci si sami vyzkouší mechanické zkušební stroje vč. programování zkoušky.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře

Místo konání:

SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika

Termín: 17.9.2024

Cena: 6.900,-

V ceně akce je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, občerstvení, oběd

Registrace spuštěna do 10. 9. 2024. Přihlášku najdete ZDE.

Obsahová náplň:

Úvod do problematiky destruktivních a nedestruktivních zkoušek

Základní metody mechanického zkoušení

(zkouška tahem, odlupem, tlakem, štěpením apod.)

Stárnutí lepených spojů

Zkoušení tvrdosti lepidel

Charakteristika a vyhodnocení lomů lepených spojů

Posuzování a vyhodnocení výsledků zkoušek

Tvorba dokumentace zkoušení

Mechanické zkušební stroje a využití

Přípravky, nářadí a vzorky pro zkoušení

Praktické cvičení – destruktivní testy dle EN 1465, EN 1464 na trhacím stroji, vyhotovení protokolu

Tepelné, vizuální metody, metody s pronikajícím zářením, s mechanic. vibracemi

Ultrazvukové techniky a zkoušení lepených spojů

Bondtesting, Speciální skenery a sondy

UT technika Phased Array a její praktické využití při kontrole lepených spojů

Shearografie

Digitální korelace obrazu

Kontaktní osoba:

Bc. Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895

Email: spiegelova@svv.cz

Kontakt

Radka Spiegelová

Tel.: +420 602 595 895
E-mail: spiegelova@svv.cz

Poptávkový formulář