Редовно обнављање знања за EAB (REFRESH EAB)

Курс је намењен полазницима курса EAB (курс Европски практичар лепљења/EWF 515) за редовно обнављање знања. Фирме које располажу сертификатом према DIN 6701 морају обавезно да обезбеде редовно обнављање знања особља у производњи. Овај курс је за послодавце једна од постојећих могућности како могу да обезбеде овај захтев норме. Курс може да искористи такође и надзор лепљења као водиљу за сопствено обезбеђење ове обуке у фирми произвођача.

Завршни докуменат:

Полазник курса добија уверење.

Овај једнодневни курс и уверење не важи уместо дипломе EAB.

Место одржавања:

SVV Praha, s.r.o. (Центар лепљења Брно), Technická 936, 664 48 Moravany, Република Чешка

Термин одржавања:

Понуда термина се добија након послатог захтева за исту.

Предаје:

Jana Tylová, EAS

Цена курса:

Ценовна понуда се добија након послатог захтева за исту.

Садржај курса:

Процес лепљења, везивне силе у лепљеном споју

Површине лепљених материјала

Методи припреме површина пре лепљења

Врсте лепкова, начин и услови за отврдњавање, употреба

Новости у области лепљења

Методи апликације лепкова

Испитивање лепљених спојева

Означавање лепљених спојева у документацији

Просторије за лепљење, безбедност на раду, баратање са отпадом

Контакт особа:

Ing. Jana Tylová

Мобилни.: +420 603 519 031

Мејл адреса: tylova@svv.cz