Certifikace DIN 2304-1

S rostoucí potřebou na požadavky lepení v oblasti kvality byla vydána v březnu 2016 obecná německá norma pro zajištění kvality lepených spojů DIN 2304-1. Tato norma stanovuje požadavky pro kvalitní provádění konstrukčních tzv. zátěž přenášejících lepených spojů v rámci procesního řetězce lepení – od vývoje, přes výrobu až po opravy.

DIN 2304-1 vysvětluje všeobecné organizační, smluvní a výrobně-technické zásady týkající se lepených spojů.

Naše organizace SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV rozšířila svoji akreditaci o certifikační služby procesu lepení dle DIN 2304-1.

Volba požadavků na kvalitní provedení lepených spojů se provádí zařazením do tříd bezpečnosti:

-S1 vysoké požadavky na bezpečnost

-S2 střední požadavky na bezpečnost

-S3 nízké požadavky na bezpečnost

-S4 žádné požadavky na bezpečnost

 

Doporučujeme zájemcům o certifikaci dle DIN 2304-1 odborný seminář Příprava firem na certifikaci dle DIN 6701 a DIN 2304-01, kde se této problematice konkrétně věnujeme. Bližší informace k semináři naleznete  v sekci „Semináře“.

Kontaktní osoba:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Tel.: +420 702 012 664
E-mail: frank@svv.cz

SVV Praha s.r.o. má právo zapisovat certifikáty do online registru firem certifikovaných dle DIN 2304-1 na adrese www.din2304.de.